مشهد بویلر | مجری استخر, سونا و جکوزی خانگی و عمومی

تلفن : 38465713-051

طراحی و اجرای کامل استخر تاسیسات و تجهیزات تصفیه و گرمایش

محصولات شرکت EMAUX

پمپ های تصفیه سری SC

ردیفقدرت (HP)سایز اتصالدبی پمپ (M3/H)نسبت به ارتفاع (M) 612مدل 
1 3.4 11.2 12 5 ... SC075
2 1 11.2 17 12 6 SC100
3 1.5 11.2 20 16 13 SC150
4 2 11.2 24 19 13 SC200

پمپ های تصفیه سری SB

ردیفقدرت (HP)سایز اتصالدبی پمپ (M3/H)نسبت به ارتفاع (M) 81216128مدل
1 1 2 22 16 7 ... SB100
2 1.5 2 28 23 12 ... SB150
3 2 2 30 26 19 13 SB200
4 3 2 30 26 19 13 SB300

محصولات شرکت HAYWARD آمریکا

سوپر پمپ تصفیه

ردیفقدرت (HP)سایز لولهدبی پمپ (M3/H)نسبت به ارتفاع (M) 69121821مدل
1 1 11.2 85 76 65 27 ... SP2607X10
2 11.2 11.2 97 90 80 50 10 SP2610X15
3 2 2 116

11

1

99 70 51 SP2615X20
4 21.2 2 109

10

9

10

4

84 69 SP2621X25

2 سوپر پمپ تصفیه

ردیفقدرت (HP)سایز لولهدبی پمپ (M3/H)نسبت به ارتفاع (M) 69121821مدل
1 1 11.2 85 76 65 27 ... SP3010EAZ
2 11.2 11.2 97 90 80 50 10 SP3015EAZ
3 2 2 116

11

1

99 70 51 SP3020EAZ
4 21.2 2 109

10

9

10

4

84 69 SP3025EAZ

پمپ تصفیه Power-flo Lx

ردیفقدرت (HP)سایز اتصالدبی پمپ (M3/H)نسبت به ارتفاع (M) 81216128مدل
1 3.4 11.2 80 76 64 44 - SP157lx5 pf
2 1 11.2 86 86 75 58 - SP1580TL pf

پمپ تصفیه Tri-Star

ردیفقدرت (HP)سایز لولهدبی پمپ (M3/H)نسبت به ارتفاع (M) 69121821مدل
1 1 2

13

1

12

2

11

0

82 60 SP3210EE
2 11.2 2

15

0

14

8

14

0

112 94 SP3210EE
3 2 2

17

0

17

0

16

2

130 110 SP3210EE
4 3 2

19

0

19

0

18

6

155 138 SP3210EE

محصولات شرکت SPA GOLD

پمپ های تصفیه سری H

پمپ های تصفیه سری A

ردیفقدرت (HP)سایز لولهدبی پمپارتفاعمدل
1 2 11.2 37 20 A0.6
2 3 11.2 39 21 A0.7

پمپ های تصفیه سری J

ردیفقدرت (HP)سایز لولهدبی پمپارتفاعمدل
1 3 2 38 21 J3
تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت