مشهد بویلر | مجری استخر, سونا و جکوزی خانگی و عمومی

تلفن : 38465713-051

طراحی و اجرای کامل استخر تاسیسات و تجهیزات تصفیه و گرمایش

مقالات آموزشی استخر

 

1-كلرزني

كلرومشتقات آن بيشترين نقش را در گندزدايي استخرها بعهده دارد.اين مواد عمدتا شامل گاز كلر ، هيپوكلريت سديم ، هيپوكلريت كلسيم يا قرصهاي تري كروسيانوريك سديم است مقدار قرص كلر لازم وقابل افزايش به آب استخر ميتواند به حجم كل آن ، 5تا6 گرم براي هرمتر مكعب باشد.كلر باكتريها را از بين مي برد وقادر میباشد با باقيمانده آلودگي هاي فردي موجود ناشي از شناگران در داخل استخر مقابله کند.براي ضدعفوني كردن بهتر است ابتدا كلر در مقداري آب حل شده ومحلول غليظ به جريان آب ورودي استخر اضافه گردد.

البته در صورتيكه بار استحمامي متغير باشد جهت تثبيت ميزان باقيمانده كلر ، از محلول آمونياك قبل از كلرزني استفاده می نمایند ، يون كلرامين تشكيل شده از پايداري بيشتري برخوردار میباشد.

كلروكلرامين موجب فساد وتجزيه جلبكها شده ودفعات تمييزكردن كف استخر را كاهش مي دهد.آزمايش كلرومتريك يعني آزمايش پيوسته آب استخر از ضروريات میباشد تا دائما ميزان تركيبات آن با مقدار استاندارد كنترل گردد.كلر معمولا به سه شكل در دسترس میباشد كه عبارتند از هيپوكلريد سديم ، هيپوكلريدسديم (هيپوكلريدسديم با آب مخلوط شده ومحلول حاصل به آب تزريق مي گردد) به صورت جامد وبه شكل پودر ، دانه ويا قرص در بازار موجود بوده وبه خوبي در آب حل مي گردد.هرچند قابليت نگهداري آن در انبار زياد میباشد اما بايد در جاي خنك و در ظروف ضدزنگ نگهداري گردد مقدار كلر موجود در هيپوكلريد كلسيم حدود60تا70 درصد میباشد.

هيپوكلريدسديم كه در منازل بعنوان سفيدكننده مورد مصرف میباشد محلول بوده و داراي حدود18 درصد كلر است.گاز كلر ماده اي سمي است واين گاز در سيلندرهاي زردرنگ وتحت فشار از 50 كيلوگرم تا يك تن بصورت مايع ذخيره شده وبراي تزريق آن به داخل لوله از دستگاههاي كلرزن استفاده مي گردد.

توصيه مي گردد كه كلردهي به آب همواره پس از فرآيند صافي گذراني صورت پذیرد.

(معمولا آنچه در عمل توسط نيروهاي تعمير ونگهداري اتفاق مي افتد تزريق نمودن محلول هيپوكلريد كلسيم توسط پمپ جرياني قابل تنظيم در مسير مكش كلكتور اصلي میباشد)

 

هيپوكلريت زنها(HYpochlorinators)

دستگاه هاي هيپوكلريت زني (هيپوكلريناتور) عموما يك نوع پمپ ديافراگمي يا پيستوني كوچك است كه براحتي نگهداري وبه سادگي تنظيم مي گردد.مقدار محلول را مي توان با جابجايي ديافراگم يا پيستون تنظيم نموده وبدين ترتيب دزاج(Dosage) دقيقي را به داخل آب استخر تزريق كرد.

 

 

ازطرفي ميزان تزريق كلر بايد متناسب با ميزان جريان آب بوده وفشار تزريق كلر بايد بيشتر از حداكثر فشار جريان آب در نقطه تزريق باشد ، در نتيجه پمپ تزريق كلر با توجه به اين موضوع بايد به نحوي انتخاب شود كه فشار كار آن حداقل2-1 اتمسفر بيشتر از فشار جريان آب باشد تا هرگونه تغيير در ميزان تغذيه كلر به راحتي قابل تنظيم وامكان پذير گردد.

نوع كلر مصرفي در حال حاضر بيشتر گرانول هيپوكلريت كلسيم میباشد كه محتوي 70-65 درصد وزني كلر فعال بوده وقادر است مقدار زيادي از كلر را آزاد کند.با حل نمودن5/1 كيلوگرم از آن در هر1000 ليتر آب ، تقريبا1 گرم در ليتر محلول كلر مفيد حاصل خواهد گردید.

 

نكاتي كه در نصب و راه اندازي وبهره برداري هيپوكلريناتورها ضروري مي باشند ،

عبارتند از:

1-محل انتخاب شده بر روي لوله ورودي به استخر جهت تزريق كلر بايد بعد از مراحل تصفيه وگرمايش ، به گونه اي باشد كه كيفيت كلر براي تماس با آب بهتر فراهم شود.

2-لوله تغذيه تا حدامكان كوتاه ، از جنس مقاوم وبا دوام باشد ، به سادگي قابل تمييزكردن وبازديد ودر دسترس باشد ، در زمستان يخ نزند و در صورتي كه در محل اتصالات واطراف سوپاپها وانژكتور دستگاه رسوباتي مشاهده گرديد ، بايستي اجزاي آنها باز گردد وبا محلول رقيق اسيدكلريدريك ويا سركه شستشو گردد.

3-پمپ تزريق كلر نبايد بيش از 2متر مكش کند.

4- پمپ تزريق بايد در محل نصب كاملا تراز ومحكم باشد.

5-محل نصب قسمت تزريق كننده به لوله ورودي بايد پايين تر از خط مصرف باشددر غيراينصورت ممكن است به علت ايجاد سيفون ، كلرمازاد برنياز وارد خط گردد.

6-محورلوله ورودي ، نقطه مناسبي براي تزريق كلر میباشد.

7-در صورتي كه فاصله محل نصب پمپ تا خط مصرف بيش از يك متر میباشد ، حتما از لوله با قطرمناسب استفاده گردد ، تافشار معكوس سبب آسيب ديافراگم نشود.

8-جهت راه اندازي پمپ تزريق درجه تنظيم دبي روي حداكثر گذاشته گردد وپس از جريان يافتن محلول كلر در لوله خروجي ، روي درجه لازم تنظيم شود.درجه تنظيم را وقتي كه پمپ در حال كاركردن باشد ، بايد چرخاند در غيراينصورت به آن آسيب مي رسد.

9-فاصله سوپاپ مكش تا كف مخزن ذخيره محلول كلر بايد حداقل 25 ساني متر باشد تا از ورود رسوبات كف مخزن به داخل سيستم جلوگيري گردد.

10-در مواقع لزوم با كمك اسيدكلريدريك رقيق(25%-20%) مي توان اتصالات را از جرمها و...شستشو نمود.

11-بكارگيري يك عدد شير يكطرفه براي جلوگيري از پاره شدن ديافراگم در مواقعي كه افت فشار خيلي زياد است ، ضروري میباشد.

12-نيازي به نوار تفلون براي آب بندي اتصالات اصلي دستگاه كلرزني نيست اتصالات با واشر وبا نيروي دست وبدون كاربرد آچار آببند مي گردد.

13-شيربرداشت آب با مخزن اختلاط فاصله كمي داشته باشد.

14-محل كلرحين تزريق نبايد با مواد ديگري مخلوط گردد.

15-مي بايست حداكثر اختلاط آب وهيپوكلريت كلسيم توسط مخلوط كننده اي با سرعت700 دور در دقيقه انجام گردد تا كلر فعال آن تا بالاترين حد آزاد گردد وتلفات كلر همراه لجن به حداقل برسد.

16-دركل بايد بهره برداري وكلرزني به گونه اي انجام گردد كه حداكثر راندمان در گندزدايي آب حاصل گردد.

17-با تهيه دستكش پلاستيكي ، پيمانه مناسب ، ماسك ، پيش بند ، لباس كار ، عينك مناسب يا ماسك مخصوص مواد و وسيله شستشوي چشم بايد ايمني شخص بهره برداري كننده تامين گردد.

گرچه از دستگاه هاي هيپوكلريت براي ظرفيت هاي زياد بيشتر مي توان استفاده کرد اما معمولا توصيه میشود از كلريناتور گازي(Gas Chlorinators) استفاده گردد.

 

 

كلرمايع :

چنانچه گازكلر ، در داخل سيلندرهاي فولادي سنگين تحت فشار قرار گيرد تبديل به مايع مي گردد وبا آزاد شدن فشار ، مجددا به گاز تبديل مي گردد.امروزه معلوم شده براي استخرهايي كه بيش از يك پوند در روز كلر نياز دارند ، اين سيلندرها اقتصادي ترين شيوه تهيه كلر مي باشند.اما با وجودي كه خود سيلندرها هيچ خطري ندارند، نمي توان از خطرات كلر در حالت گازي چشم پوشيد.

مطابق قوانين لازم میباشد در جايي كه از سيلندرهاي كلر استفاده مي گردد ، يك اتاق مجزاي كاملا كلربندي شده براي تجهيزات كلرزني پيش بيني گردد.اين اتاق بايد به نحومناسبي تهويه گردد تا احيانا در صورت نشت ، گاز كلر به خارج(هواي آزاد) دفع شود.

 رعايت نكات زير در نصب و راه اندازي وبهره برداري كلرزن گازي ضروري است:

 الف)كپسولهاي گاز ومدار تزريق وانبار بايد در محلي جداگانه مستقر گردند.

 ب)جهت جلوگيري از يخ زدگي كپسولها بايد دماي محل استقرار كپسول گاز 10تا20 درجه سانتيگراد باشد ونبايد از 40 درجه سانتيگراد بيشتر گردد.

 

ج)حداكثر گاز خروجي از يك كپسول گاز كلر ، (kg/h) 185 میباشد.

 

د)لوله ها واتصالات در تماس با گاز كلر بايد زنگ نزن ومقاوم باشند.

 

ه)ازتابيدن نور خورشيد وضربه زدن به كپسولهاي گاز جلوگيري شود وبراي انتقال گاز كلر تحت فشار در كپسول از لوله پليمري مخصوص استفاده گردد.

 

و)نصب دوش آب در اتاق محل نصب كپسولها ضروري میباشد و در صورت نشت گاز كلر با كمك محلولهاي رقيق آمونياك كه توليد دود سفيدرنگ مي نمايد ، نشت كلر مشخص مي گردد كه در چنين شرايطي ورود به محل بايد با ماسك وكپسول اكسيژن انجام گردد.

 

مشكلات بهره برداري از دستگاههاي هيپوكلريناتور

 1-زنگ زدگي شفت دستگاه ، اختلاط كننده ورود زنگها به داخل مخلوط آب وكلر وايجاد مشكلات بعدي ، البته انتخاب شفت از جنس استيل تا حد زيادي مشكل فوق را برطرف مي کند.

 

2-شكستن پروانه ميكسر.

 3-انسداد مجاري رانس وتزريق ومكش محلول كلر.

 4-پارگي ديافراگم در شرايط تزريق تحت فشار كه مي تواند ناشي از افت فشار بالا هم باشد.

 5-خرابي وفرسودگي واشرها واتصالات آب بند ونشت محلول كلر از قسمتهاي مختلف آن.

 6-وجود احتمال مسمويت فرد مسئول دستگاه در صورت عدم استفاده از وسايل ايمني.

 

كلرزن شناور

 امروزه كارخانجات سازنده جهت سهولت كلرزني در مقياس كم ، نوعي ظرف شناور روي سطح آب رابراي استخرهاي خانگي طراحي نموده اند كه در داخل خود قرص كلر را جاي داده وبه مرور در آب حل مي گردد وكار ضدعفوني كردن را انجام مینمایند.بايد دقت داشت كه ميزان كلر باقي مانده قبل از آنكه از حد متعارف افزايش پيدا نماید ، ظرف را از آب خارج کرد.

 

 

2-ازن زن(Ozonator)

گرانترين ماده براي گندزدائي استخر ازن میباشد.با وجودي كه ازن ماده اي مسموم كننده وقوي تر از كلر است ولي به نظر ميرسد كه اشكالات دستگاه تنفسي وسوزش چشم ناشي از بكارگيري كلر ، درمورد ازن كمتر باشد.

 

3-اشعه ماوراي بنفش

استفاده از لامپهاي توليد اشعه ماوراي بنفش بر روي مسير آب ورودي به استخر نيز يكي از روش هاي گندزدايي میباشد ، بدين ترتيب كه در مقطعي از لوله محفظه اي تعبيه مي گردد و در آن لامپهاي ماوراي بنفش قرارميگيرد به گونه اي كه مستقيما حباب لامپها با آب در تماس بوده وآب در اثر تشعشع ماوراي بنفش گندزدايي مي گردد.بطوركلي اين اشعه براي گندزدايي منابع آب عاري از مواد معلق و رنگ وكدورت و در دامنه طول موج400-150 نانومتر مفيد میباشد ، اما در طول موج265-255 نانومتر اثر گندزدايي زيادتري دارد.ميزان كندزدايي آب با اشعه ماوراي بنفش بستگي به طول موج اشعه ومدت زمان در معرض قرارگرفتن آب(حداقل15-10 ثانيه) با اشعه دارد.ميزان نفوذ اشعه در آب بستگي به ميزان كدورت آب دارد.نداشتن رنگ وكمتر بودن رنگ ناشي از آهن ومنگنز محلول در آب ، اثر اشعه فوق را بيشتر مي کند.

مثال:ميزان مورد نياز استخري به ظرفيت(gal)55000با3 بار گردش كامل آب در شبانه روز چقدر است؟

ابتدا وزن كل آب گردشي را با توجه به حجم استخر محاسبه مي نماییم:

55000×3×8.33=1374450(Ib)

33/8:وزن يك گالن آب به پوند

با توجه به اينكه ميزان كلرنبايد(ppm)0.6 تجاوز كند(0.4 در نظر ميگيريم و در صورتيكه استخر رو باز بود بخاطر تشعشعات خورشيد تا( ppm)0.6 مجاز است.)

1374450×0.4/1000000=0.55(Ib)

بنابراين ميزان كلرمفيد مورد نياز در شبانه روز55/. پوند يا 249 گرم تعيين مي شود كه بايد به صورت محلول غليظ به آب گردشي در مدت24 ساعت اضافه شود(در هر ساعت10 گرم).

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

 

 

 

 

تجهيزات (سبد موگير) استخر

 

موگير (Hair Intercepotor)

براي كاركرد مناسب پمپ ها بايد يك موگير پيش بيني شود كه كارش گرفتن مو ، نخ ، پارچه و....باشد.براي اين منظور يك شبكه آشغال گير قبل از پمپ نصب مي شود.

جنس سبدهاي آشغال گير بايد از مواد مقاوم نسبت به زنگ زدگي بوده وبه سهولت قابل تميز كردن باشد اين سبدها به صورت كشويي ساخته مي گردند.

فيلترها نيز قابليت گرفتن ذراتي را كه آشغالگير جذب مي كند دارا هستند ولي به علت اينكه تميز كردن آنها از اينگونه مواد خارجي دشوارتر است از آشغال گير قبل از پمپ استفاده مي شود.

با استفاده از اين وسيله ميتوان رشته هاي بلند مو وپارچه را پيش از آنكه وارد پمپ شوند از آب جدا نموده و در نتيجه پيچيده شدن رشته هاي مو وپارچه به دور پروانه جلوگيري كرد.

شكل زير يك نمونه صافي از جنس استيل را نشان مي دهد كه حاوي اجسام معلق در آب است.

همانطور كه اشاره شد براي استخرهاي كوچك ، صافي روي بدنه پمپ وبه صورت يك پارچه ساخته مي گردد به گونه اي كه شبكه صافي در دهانه مكش پمپ قرار مي گيرد.

در استخرهاي بزرگ كه داراي پمپ هاي بزرگتري هستند صافي به صورت قطعه اي مستقل روي خط مكش پمپ قرار مي گيرد.

 

مو وپارچه واجسامي از اين قبيل كه در آب معلق میباشند بايد قبل از رسيدن به پمپ ها از آب جدا گردند. موگيرها به دليل ساختمان ساده ونظافت آسان همچون غربال سبدي شكل اين اجسام را در مسير جريان جمع آوري مي نمایند.

 

قطر سوراخ هاي غربال داخل دستگاه بايد حداكثر 3تا 4 ميليمتر و مجموع مساحت آنها براي غلبه بر افت فشار حداقل 10 برابر مساحت مقطع لوله ورودي باشد.

 

در دوطرف موگير بايد شير فلكه اي نصب شود تا هنگام تمييز كردن آن مانع جريان آب به داخل موگير گردد.

 

استفاده از مسير كنار گذر درست نيست بلكه بايد از صافي مزدوج استفاده نمود تا در زمان تميز كردن وقفه اي در جريان آب ورودي صورت نگیرد.

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

 

 

استخر و بیماری های پوستی ناشی از آن

 استخر و بيماري هاي پوستي ناشي از آن

تابستان است و فصل استخر, تفریحی که در عین مزایای بسیار اگر به شکل درست و سالم انجام نگردد، می تواند باعث دردسرهای جدی بشود. برای همین بهتر می باشد با دیدی بازتر و دانشی جامع تر به سمت آن برویم. به هر حال استخرهای عمومی محل تردد افراد مختلفی هستند؛ آدم هایی که می توانند ناقل و حامل بیماری های مختلف باشند. بنابراین لازم است که شکل درست و آگاهانه این تفریح مفرح را بشناسیم و بعد نسبت به انجام آن اقدام نماییم.

ادامه مطلب: استخر و بيماريهاي پوستي ناشي از آن
فواید و مضرات
شنا فواید متعددی برای دستگاه های مختلف بدن دارد: - دستگاه  قلبی عروقی: تمرین طولانی مدت، با ریتم منظم و شدت متوسط باعث سازگاری مناسب با دیگر فعالیت های فرد می‌شود: تثبیت فشار خون، کاهش فرکانس قلبی هنگام خواب و فعالیت، و افزایش تحمل در انجام فعالیت ها از دیگر فواید شنا برای سیستم قلبی عروقی به شمار می‌آیند. علاوه بر این شنا در وضعیت درازکش، به بازگشت خون وریدی به سمت قلب کمک نموده و آن را آسان می‌سازد. دیگر لازم نیست برای بازگشت خون از سیاهرگ به قلب بر نیروی جاذبۀ زمین غلبه گردد.

- دستگاه تنفسی: شنا باعث تنظیم شدن تنفس می‌گردد. نفس نفس زدن هنگام انجام کار به تأخیر می‌‌افتد. شنا به خاطر رطوبت محیط به افراد مبتلا به آسم توصیه می‌گردد. دستگاه محرک: بدن دیگر تحت فشار نیست و سنگینی آن کاهش می‌یابد بنابراین راحت تر وزن بدن را تحمل می‌ نماید. در نتیجه این ورزش به افرادی که مفاصل اعضای پایین تنه شان مشکل دارد، خصوصاٌ مبتلایان به آرتروز کمک می‌نماید.

شنا تمام ماهیچه های بدن را به کار می‌اندازد:
اعضای بالا تنه و پایین تنه، عضلات شکم، و ماهیچه هایی که ستون فقرات را حفظ می‌نمایند، از این دست ماهیچه ها هستند. شنا به افرادی که ستون فقراتشان دچار مشکل است توصیه می‌گردد زیرا این ورزش ماهیچه هایی که آنها را حفظ می‌کند، تقویت خواهد کرد.
 
آب در دمای مناسب، مفاصل را نرم می‌کند:
این موضوع برای ورزش های درون آب صدق می‌کند. شنا دربارۀ مسائل روانی، قابل توجه است زیرا باعث آرامش و ریلکسیشن می‌شود، خصوصاً بین افراد عصبی و تحریک پذیر اثر گذار خواهد بود. علاوه بر این شنا خستگی جسمانی که باعث چرت و خواب آلودگی می‌شود را برطرف می‌کند.

مضرات شنا:
مضرات شنا فقط برای کسانی است که مبتلا به بیماری خاصی (دیابت کنترل نشده، صرع، تشنج عضلات، مشکلات تپش قلب) هستند و در نتیجۀ این بیماری ممکن است هوشیاری خود را از دست بدهند. با این حال یک سری عوارض مقطعی نیز وجود دارند، مانند: عفونت گوش، بیماری های شدید گوش و حلق و بینی، سینوزیت، برخی بیماری ها نای و ریه ها، و برخی بیماری های پوستی.

توصیه های عملی
تمام توصیه ها در جهت پیشگیری از مهم ترین خطر یعنی غرق شدگی هستند.

به این منظور باید:
- از شنا کردن تا سه ساعت بعد از خوردن وعدۀ غذایی زیاد و آبدار خودداری کنید.

– اگر مدت زیادی در آفتاب مانده اید، از وارد شدن ناگهانی به آب سرد خودداری کنید، علت این توصیه پیشگیری از شوک دمایی است.

– به تدریج وارد آب شوید یا ابتدا گردتان، بعد شکم و قفسه سینه را خیس کنید.
– نگذارید بیش از حد خسته شوید.
– به جریان هایی که از آب رودخانه دور می‌شوند، بدبین باشید.
– از تنها شنا کردن، خصوصاً دور شدن از ساحل بپرهیزید.
– محدودیت ها را بشناسید، یاد بگیرید و آنها را مراعات کنید.
– زیر دوش و اطراف استخر دمپایی بپوشید. (برای جلوگیری از زگیل)

اصلی ترین آسیب ها
اصلی ترین آسیب ها به غیر از غرق شدگی در ارتباط با گوش ها (عفونت گوش)، سینوس ها و دستگاه تنفسی (نای و ریه) هستند.

قارچ ها در استخرها وجود دارند، اما با دوش گرفتن، قبل و بعد از ورود به استخر، خوب خشک کردن بدن و باقی نماندن با مایو برای مدت طولانی، می‌توان از شر آنها در امان ماند. زگیل های کف پا، نیز عموماً زمانی ایجاد می‌شوند که شما برای تردد در اطراف استخر و زیر دوش رفتن، دمپایی به پا نمی‌کنید.

آنچه يك شناگر بايد بداند

اشعه آفتاب و پوست صورت

به طور طبيعي همه شما دهقانان را ديده ايد. دهقاناني كه از صبح تا شب جلوي آفتاب زحمت مي كشند گندم مي كارند، مي چينند، و درو مي نمایند، محصول برمي دارند و ... خواه ناخواه از اشعه آفتاب به طور دايم برخوردارند. آنها بدني سالم و بازوان قوي را دارا هستند . با اشتها غذا مي خورند، خوب مي خوابند، و كمتر مريض مي گردند. اما اگر سن آنها را بپرسيد، هرگز باورتان نخواهد شد، كه با صورت چين و چروك دار سن وسال آنها چقدر كمتر میباشد! يك دهقان چهل ساله سالم از نظر چين و چروكهايي كه در صورت و دستها دارد، با يك شخص شصت ساله شهري به سختي تشخيص داده مي گردد. زيرا پوست آنها تحت تاثير مستقيم اشعه آفتاب به تدريج نرمي و لطافت خود را از دست داده، و به اصطلاح" شاخي" شده است، و در نتيجه علايم پيري زودرس در آنها آشكار گشته است. دكترمارشال ايتاليايي، در مورد تاثير زيان آور آفتاب روي پوست صورت به بررسيهاي دقيق پرداخته، و بامطالعه در پوست صورت افراد مختلف، و با كمك گرفتن از علم آمار نتيجه گيري نموده است كه اگر اشعه آفتاب به طور مستقيم و مداوم به پوست صورت بتابد، به جاي سالم كردن سبب چين و چروك آن گردیده، و به زيبايي انسان لطمه وارد مي نماید. پروفسور شوسترانگليسي هم به يك آزمايش عجيب و غيرعادي در اين مورد زده، و به نتيجه جالبي رسيده است: وي موهاي بدن چهارصد موش سفيد را تراشيده ، و مدت چندين هفته آنها را در معرض اشعه مستقيم آفتاب قرار داده است. درنتيجه پوست بدن آنها به زودي چروكيده گردیده، و نصف موشها در اين مدت از بين رفته اند. پروفسور شوستر انگليسي و دكتر مارشال ايتاليايي پس از تجربه هاي متعدد و ممتد خود بر عليه برنزه شدن اعلام جنگ داده، و آن را وسيله اي براي پيري زودرس پوست داشته اند.

برنزه شدن

درعصرما هدف از برنزه شدن تنها تامين سلامت جسم نمیباشد. وقتي تابستان فرا مي رسد، عده اي از مردم، مخصوصاً جوانان هوس مي نمایند، به موازات تغييراتي كه در لباس و آرايش خود مي دهند، پوست خود را نيز برنزه نمایند، و آن را به رخ مردم و دوستان بكشند، و به آشنا و بيگانه ثابت نمایند كه آنها مدتي در ساحل دريا و يا استخر روباز به سر برده اند! روي اين اصل آنها مدتي در ساحل دريا و يا استخر رو باز پا مي گذارند، وظيفه خود مي دانند كه خود را بي دريغ به دست اشعه آفتاب بسپارند. بخصوص هنگامي كه فقط يك روز يا چند ساعت به دريا و يا استخرهاي چند ساعته دسترسي پيدا مي نمایند قسمت اعظم اين مدت را به روي دريا و يا روي تخت هاي كنار استخر دراز مي كشند، تا با پوستي برنزه به شهر و يا به منزل بازگردند . شايد اگر اين اشخاص از تاثير اشعه خورشيد بر روي پوست، و تغييراتي كه در آن مي دهد، با اطلاع بودند، در روش خود تجديد نظر کرده و با اين آتش بازي نمي نمودند. من باچشمان خودم سوختگي پا و سرشانه را بارها ديدم و علت آن هم، نداشتن استفاده صحيح از تاثير اشعه خورشيد است. در اين قسمت ، كه بايد از شنا صحبت گردد، ما به طور خيلي خلاصه از منافع و مضار آفتاب نيز صحبت مي نماییم، و از آنچه كه در كنار دريا و يا استخرهاي روباز، سلامت ما را تامين مي نماید يا آن را به خطر مي اندازد با شما گفتگو مي کنیم.

منبع : سایت آی آر داک نت

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت